Erfrecht

Ruzie over de erfenis

Bij ruzie over een erfenis spelen zakelijke en emotionele zaken allebei een grote rol.  Een overlijdensgeval is uiterst vervelend en een conflict over de erfenis maakt het er niet beter op.
Deze conflicten doen zich voor met betrekking tot bijvoorbeeld de vraag wie eigenlijk erfgenamen zijn, de geldigheid van het testament en de bedoeling van de erflater. Daarnaast spelen tal van andere zaken zoals de verrekening van schenkingen met de erfenis, wat zijn de bevoegdheden van de executeur, wat doen we met een bewind en wat zijn wilsrechten en hoe kunnen die worden gebruikt?

Notarieel jurist

Als notarieel jurist met ruime ervaring in het adviseren over en opstellen van testamenten is mr. Alice Ruys zeer goed op de hoogte van de juridische maar ook de emotionele kanten van het erfrecht. ‘Waar mogelijk overleg ik met andere erfgenamen, maar ik schuw een procedure niet.’