Samengesteld gezin en kinderalimentatie

Samengesteld gezin en kinderalimentatie

Juist bij samengestelde gezinnen (ook wel ‘fusiegezinnen genoemd’) is de berekening van de kinderalimentatie een complexe aangelegenheid. Wie moet en in welke mate bijdragen aan de kosten van de kinderen en hoe worden de kosten van de kinderen verdeeld over de verschillende betrokken personen.

Ook kan opnieuw trouwen en het hebben van een nieuw gezin met kinderen van invloed zijn op de alimentatie die betaald wordt voor de kinderen uit het eerste gezin.

In beide gevallen kan Respect Familierecht berekenen wat de juiste bijdrage in de kosten van de kinderen is en u adviseren over verder te nemen vervolgstappen. Op grond van een kosten-baten analyse kan het besluit genomen worden al dan niet een procedure voor de rechter te beginnen.