Internationale aspecten

Echtscheiding of erfenis

Omdat mensen steeds mobieler worden spelen internationale aspecten een steeds grotere rol in het familierecht en bij een echtscheiding of een nalatenschap in het bijzonder. Bijvoorbeeld u heeft een tweede woning in Frankrijk of Spanje, een trouwt met een buitenlandse partner, u heeft een bankrekening in het buitenland of u heeft een kind dat buiten Nederland woont.

Procederen in internationale zaken

Het is van belang alle internationale aspecten van een zaak te kennen, voordat procedure wordt gestart. Dit om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen, zoals een rechter die zichzelf niet bevoegd verklaart in het geschil. Ook moet vaak goed onderzocht worden welk recht (Nederlands of een ander land) van toepassing is en welke procesrechtelijke regels gelden.

In de Haagse regio, waar mr. Alice Ruys jarenlang haar praktijk heeft gehad en waar veel diplomaten en expats wonen, is procederen in internationaalrechtelijke kwesties eerder regel dan uitzondering. Mr Alice Ruys is hierin dan ook zeer ervaren en zal waar nodig specialisten inschakelen zodat u altijd op de juiste wijze zal worden bijgestaan.