Kinderalimentatie

Kinderalimentatie en gezinsinkomen

Het uitgangspunt is dat uw kinderen er door een echtscheiding er financieel niet slechter op mogen worden. Voor het bepalen van de kosten van de kinderen wordt dan ook uitgegaan van het netto-gezinsinkomen tijdens het huwelijk of tijdens de samenwoning.

Berekenen kosten kinderen

De kosten van de kinderen worden aan de hand van een tabel berekend. Aan de hand van het netto besteedbaar inkomen van het gezin tijdens het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen wordt vastgesteld welk bedrag de kinderen maandelijks nodig hebben. Hoe hoger het gezamenlijk inkomen, des te hoger de kinderalimentatie.

Naar verhouding van het inkomen van beide ouders wordt bepaald wie van de ouders in welk deel van de behoefte van de kinderen bijdraagt.

Kinderalimentatie en zorgkorting

Een alimentatiebetalende ouder maakt kosten voor een kind als hij via een omgangsregeling enkele dagen voor de kinderen zorgt. Een alimentatiebetalende ouder kan 15, 25 of 35 procent korting krijgen op zijn aandeel in de kosten voor het kind. Dit wordt de zorgkorting genoemd. Deze korting krijgt de ouder omdat die ouder ook kosten voor het kind heeft wanneer het kind volgens de omgangsregeling bij die ouder is. Voor een omgangsregeling waarbij bijvoorbeeld een ouder een weekend per twee weken voor het kind zorgt, geldt de korting van 15 procent op de kosten voor het kind.

Kinderalimentatie en co-ouderschap

Veel mensen denken dat bij co-ouderschap geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden. Dit is onjuist. Het enige wat anders is, is dat de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder anders berekend wordt omdat hij als co-ouder geldt en zijn draagkracht daardoor afneemt.

Kinderalimentatie en kindrekening

Veel co-ouders kiezen voor een zogenaamde ‘kindrekening’ waar onder andere de kinderbijslag en een bijdrage van beide ouders op gestort wordt. Hiervan worden bijvoorbeeld de kleding, schoolkosten, kosten van sporten en cadeautjes van betaald.

Mr. Alice Ruys kan samen met u, de voor uw kinderen juiste, kinderkosten en te betalen of te ontvangen kinderalimentatie berekenen.