(Beperkte) Gemeenschap van goederen bij huwelijk en geregistreerd partnerschap

 

Huwelijken gesloten voor 1  januari 2018:

Alle bezittingen en schulden zijn gemeenschappelijk

Als u voor het huwelijk niets afspreekt met uw echtgenoot bent u automatisch in gemeenschap van goederen gehuwd. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die u voor uw huwelijk had gemeenschappelijk worden.

Uitzondering op gemeenschap van goederen

Het betekent ook dat alle goederen die u tijdens het huwelijk verkrijgt van u samen zijn. Dat geldt ook voor schulden. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen:

  • Een erfenis of schenking met uitsluitingsclausule: Als u een erfenis of schenking ontvangt en de overledene of schenker heeft bepaald dat de goederen uitsluitend voor u bestemd zijn (uitsluitingsclausule) dan vallen die goederen buiten de gemeenschap van goederen.
  • Verknochte goederen en schulden: Deze bijzondere goederen en schulden vallen ook buiten de gemeenschap. Verknochte goederen en schulden zijn goederen en schulden die op bijzondere wijze aan u of aan uw partner zijn verbonden. Van verknochtheid is slechts in hele bijzondere gevallen spraken, zoals bijvoorbeeld een invaliditeitspensioen. Sieraden voelen wel vaak als verkocht, maar zijn dat niet. Die behoren dus gewoon tot de gemeenschap van goederen.

Huwelijken gesloten vanaf 1  januari 2018:

Vanaf 1 januari 2018 vallen niet meer alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen:

  • De bezittingen en schulden die alleen van u waren voor het huwelijk blijven alleen van u.
  • Wanneer u voor of tijdens uw huwelijk  een erfenis of een schenking krijgt dan blijft die erfenis of schenking van u. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat uw partner ook een deel krijgt.
  • Had u al een een eigen onderneming voor het huwelijk? Dan blijft deze privé. De partner die de onderneming drijft, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

Verdeling gemeenschap van goederen

Wanneer u voor 1 januari 2018 getrouwd bent in gemeenschap van goederen heeft u beiden recht op de helft van het totale vermogen wanneer het huwelijk eindigt. In de praktijk betekent u ieder een gelijk bedrag in geld of andere vermogensbestanddelen krijgt.

Wanneer u  na 1 januari 2018 bent getrouwd, kan een verdeling bij het einde van het huwelijk behoorlijk ingewikkeld zijn omdat er sprake kan zijn van privé vermogens en een gemeenschappelijk vermogen. Belangrijk is dan dat ieder krijgt waarop hij of zij recht heeft.

Mr. Alice Ruys kan u als advocaat in een procedure bij de rechter bijstaan of  als mediator optreden bij de verdeling van de gemeenschap van goederen.