Gezag en voogdij

Belangrijke beslissingen over de kinderen

Kinderen staan onder het gezag van hun ouders. Bij een scheiding blijft u als ouders samen belast met het ouderlijk gezag over uw minderjarige kinderen. U neemt samen de belangrijke beslissingen over de kinderen. Dus ook na de scheiding. Dit staat ook in het ouderschapsplan.

Gezag samen aanvragen?

Wanneer u niet getrouwd bent, kan het zijn dat de vader niet het gezag heeft over de kinderen. U kunt eventueel samen eenvoudig het gezamenlijk gezag aanvragen via: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Gezag/Paginas/default.aspx

Wanneer overleg niet meer mogelijk is kan een procedure gestart worden vader het gezamenlijk gezag aan de rechter verzoekt.

Voogdij

De term voogdij is bestemd voor personen die niet de ouders van het kind zijn. U kunt in uw testament bijvoorbeeld een voogd aanwijzen of de rechter benoemt een voogd. U kunt zelf als voogd te maken krijgen met een conflictsituatie of u kunt als (stief)ouder een conflict hebben met de voogd van uw kind.

In alle situaties die te maken hebben met gezag en voogdij kan mr. Alice Ruys u bijstaan.