Partneralimentatie

Alimentatie en echtscheiding

Echtgenoten hebben op grond van de wet een verzorgingsverplichting ten opzichte van elkaar. Na het huwelijk houdt dat niet op en kan sprake zijn van een alimentatieverplichting voor zowel de ex-echtgenoot (partneralimentatie) als de kinderen (kinderalimentatie). Een echtgenoot die na de echtscheiding niet in staat is om volledig in eigen levensonderhoud te voorzien, kan aanspraak maken op alimentatie. De andere echtgenoot betaalt dan maandelijks een bijdrage.

Alimentatie is gebaseerd op behoefte en draagkracht

Om de hoogte van de alimentatie te bepalen is de ‘behoefte’ van belang: wat heeft iemand nodig en wat kan hij of zij zelf verdienen. Vervolgens wordt gekeken naar de draagkracht: wat kan de partner betalen. Last but not least kan ook nog een zogenaamde ‘jus-vergelijking’ gemaakt worden om te voorkomen dat degene die alimentatie betaalt uiteindelijk per maand minder overhoudt dan degene die de alimentatie ontvangt. Dat is niet de bedoeling. Mr. Alice Ruys kan in uw specifieke situatie de juiste alimentatie berekenen, wanneer u alimentatie moet betalen of wanneer u alimentatie gaat ontvangen.

Hoe lang moet partneralimentatie betaald worden?

De duur van partneralimentatie ligt vooral aan het jaar waarin u die heeft afgesproken met uw ex-partner. Of wanneer de rechter de partneralimentatie heeft bepaald. Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie.

Wijziging alimentatie

Na het vaststellen van de alimentatie, in het convenant of door de rechter, kunnen allerlei oorzaken ervoor zorgen dat de vastgestelde alimentatie gewijzigd moeten worden. Voorbeelden zijn aan structurele daling van winst uit de onderneming, ontslag of arbeidsongeschiktheid. Maar ook een nieuw gezin met kinderen kan maken dat de eerder vastgestelde alimentatie niet meer op te brengen is en dus gewijzigd moet worden.
Mr. Alice Ruys kan voor u uitrekenen of zin heeft om een procedure tot wijziging van de alimentatie te starten.