Pensioen

Pensioenverevening

Bij echtscheiding bestaat meestal recht op ‘pensioenverevening’. Dit houdt in dat iedere echtgenoot recht heeft op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken. Dit is geregeld in de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding.

Pensioenverevening en afwijkende afspraken

In huwelijksvoorwaarden of bij convenant kunnen de partners afwijkende afspraken maken. Respect Familierecht kan u helpen bij het nemen van de juiste beslissingen over uw pensioen.

Ondernemer en pensioen

Pensioenaanspraken die (in eigen beheer) in een eigen onderneming zijn opgebouwd vallen ook onder de pensioenverevening. Wat betekent het voor de ondernemer en voor de partner van de ondernemer dat de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioen in eigen beheer per juli 2017 is stopgezet? Welke stappen moeten worden genomen en welke keuzes moeten worden gemaakt?

Samenwoners en pensioen

Bij de beëindiging van een samenlevingsverband worden de pensioenen alleen verevend wanneer dat bepaald is in het pensioenreglement van het pensioenfonds of in het samenlevingscontract. Als in het samenlevingscontract pensioenverevening is afgesproken, dan moet het pensioenfonds daarvan bij het afsluiten van het contract op de hoogte worden gesteld.

Nieuwe wet pensioen bij echtscheiding in aantocht

Er komt een nieuwe wet over het verdelen van pensioen na een scheiding. Die wet zou ingaan in juli 2022 maar is uitgesteld naar 2027.

– Net als nu heeft elke partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is    opgebouwd.
– De ex-partner die recht heeft op een deel van het pensioen krijgt een eigen pensioenrecht. Dat heet ook wel ‘conversie’.
– De ex-partner die een deel van het pensioenrecht krijgt, kan straks zelf bepalen wat hij met dat deel van het pensioen doet: eerder of later laten ingaan, een vast of een variabel pensioen, een hoog-laagpensioen.

Respect Familierecht kan in samenwerking met uw eigen accountant of fiscalist of een ingeschakelde pensioenadviseur adviseren over de afspraken die u in het echtscheidingsconvenant maakt over uw pensioen.