Zorgregeling of omgangsregeling

Conflicten over de omgangsregeling

In een zorgregeling of een omgangsregeling word het contact tussen het kind en de niet-verzorgende ouder vastgelegd. Meestal is de omgangsregeling opgenomen in het ouderschapsplan. Er zijn situaties denkbaar waarin contact of omgang niet wenselijk is of slechts in beperkte mate mogelijk is. Ook kunnen ouders van mening verschillen over de invulling van de omgangsregeling. De ene ouder wil dan meestal meer tijd met het kind doorbrengen, terwijl de andere ouder een meer beperkte omgangsregeling wil. In deze gevallen wordt aan de rechter gevraagd een omgangsregeling vast te leggen.

Belang van het kind

Respect Familierecht kan u bijstaan in alle mogelijke omgangskwesties. Het kan dan gaan om het vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling of de situatie dat uw ex-partner de omgangsregeling niet nakomt. In alle situaties staat het belang van het kind voorop.