Kantoor

Verklaring ex artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

Mr. Alice Ruys heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en Familierecht

Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
Internationaal privaatrecht
Mediation
Ouderschap en erkenning

Erfrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Respect Familierecht beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De Algemene Voorwaarden die op elke overeenkomst met mr. Ruys toepasselijk zijn, kunt u downloaden door hier te klikken.

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie verzoekt mr. Ruys u uw bezwaren aan haar voor te leggen.

Mr. Ruys zal zo snel mogelijk met u een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal door mr. Ruys schriftelijk aan u worden bevestigd.

Mocht overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan mr. Ruys heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer mr. Ruys niet binnen één maand na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Meer informatie over de Geschillencommissie Advocatuur vindt u op: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/