Afstamming (adoptie, erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap, ontkenning vaderschap)

Afstamming

Afstamming gaat over de familierechtelijke relatie tussen kinderen en hun ouders. Afstamming en het verkrijgen van een familierechtelijke relatie kan op verschillende manieren ontstaan. De moeder van een kind is direct de juridische moeder. Voor een vader ligt dat anders. Wanneer een kind wordt geboren tijdens het huwelijk (of tijdens het geregistreerd partnerschap), wordt de vader ook meteen juridisch vader.

Afstamming en juridisch ouderschap

Wanneer de vader niet automatisch de juridische vader is, zal de vader het kind moeten erkennen. Mocht een vader dit niet kunnen of willen, dan kan het vaderschap juridisch worden vastgesteld. Als laatste kan een vader, en ook een moeder natuurlijk, een kind adopteren.

Rechten en plichten

Een familierechtelijke betrekking leidt tot rechten en plichten zoals gezag, omgang, onderhoudsplicht, naamrecht, erfrecht en nationaliteit. Voor de moeder is er geen onduidelijkheid. Maar door de steeds verdergaande mogelijkheden om een kind te verwekken is ook de juridische complexiteit toegenomen. Wat zijn bijvoorbeeld de rechten en de plichten van de duomoeder, kan de zaaddonor omgang eisen en wat te doen wanneer de biologische vader een ander persoon is dan de juridische vader?

Respect Familierecht kan u adviseren over adoptie, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, ontkenning vaderschap en vernietiging erkenning. Uiteraard kan Respect Familierecht u ook bijstaan in een gerechtelijke procedure.