Bewind, mentorschap en curatele

Maatregelen voor volwassenen

Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen voor volwassenen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. De wet geeft de mogelijkheid om (een gedeelte van) de goederen onder bewind te stellen. Men noemt dit ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’. Een mentor wordt benoemd wanneer iemand op het persoonlijke vlak niet voor zichzelf kan zorgen. Daarnaast biedt de wet nog de mogelijkheid iemand onder curatele te stellen. De kantonrechter beslist over de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling en het mentorschap. Ook als iemand onder curatele staat en die curatele moet worden vervangen door een bewind en/of mentorschap, beslist de kantonrechter daarover.

Curator, bewindvoerder of mentor

De curator behartigt de financiële en andere belangen van de onder curatele gestelde. De bewindvoerder komt op voor de financiële belangen van de betrokkene. De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.

Voor advies en begeleiding bij het aanvragen van curatele, onderbewindstelling of mentorschap kunt u bij Respect Familierecht terecht. Ook als u zich wilt verweren omdat er tegen u een verzoek tot ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap is ingediend, kunt u zich door Respect Familierecht laten bijstaan.