Disclaimer

Respect Familierecht kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door ons of derden is verstrekt op deze website. Respect Familierecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Respectfamilierecht.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Respect Familierecht, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets mag van Respectfamilierecht.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Respect Familierecht. Alle rechten zijn voorbehouden aan Respect Familierecht, tenzij anders vermeld.